Word lid Bestel gratis

Ook alle Longpunten in Brabant West geannuleerd in verband met Corona virus

Het Longfonds heeft voor de periode tot 10 april alle evenementen afgelast. Het gaat hier onder meer over de publieksdag van de Longdagen op 8 april, lokale bijeenkomsten zoals de Longpunten, sportgroepen en lotgenotencontact-bijeenkomsten.

Longfonds-directeur Michael Rutgers: ‘We merken dat mensen met een longziekte zich zorgen maken. Daar hebben we begrip voor. Hoewel iedereen het beste voor zichzelf een afweging kan maken, vinden we het belangrijk dat we als Longfonds een eenduidige boodschap afgeven. We willen niet dat mensen met een longziekte extra risico lopen. Daarom zijn we tot dit besluit gekomen. Wij blijven de situatie uiteraard nauwgezet volgen en zullen zo snel mogelijk een beslissing nemen over bijeenkomsten die gepland staan voor na 10 april.'

Heeft u nog vragen over wat het coronavirus betekent voor mensen met een longziekte? We hebben een aantal vragen voorgelegd aan longarts Menno van der Eerden van het Erasmus MC. Lees hier de antwoorden.