Word lid Bestel gratis

Nieuwe patiëntenversies astma en COPD

Vandaag, 22 januari 2013, reikte Hendrien Witte, directeur Longfonds patiëntenvereniging, de eerste exemplaren uit van vier nieuwe handzame boekjes. Ze staan boordevol informatie, tips en adviezen over goede zorg bij astma en COPD en werden uitgereikt tijdens Longpunt in Voorburg. De boekjes zijn patiëntenversies van zorgstandaarden en richtlijnen rondom astma en COPD. Hiermee kunnen patiënten zelf de regie nemen over hun ziekte.

Patiënten met astma of COPD hebben vaak te maken met veel verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, de longarts en de longverpleegkundige. In de patiëntenversie staat wat patiënten kunnen verwachten van de zorg en de zorgverlener. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het stellen van de diagnose en bij de behandeling? Op welke zorg hebben patiënten recht? Welke soorten behandelingen zijn er? En patiënten lezen er wat er van hen wordt verwacht, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken rondom beweging en voeding. Met de patiëntenversies wordt de patiënt partner in zorg en kan meer de regie nemen over zijn eigen ziekte.
In totaal zijn er vier versies beschikbaar: ‘Astma bij volwassenen’, ‘Astma bij kinderen en jongeren voor ouders’, ‘COPD’ en ‘Palliatieve zorg bij COPD’.

Duidelijke afspraken

De patiëntenversies zijn een vertaling van de medische versies (zorgstandaarden) bestemd voor zorgverleners. Deze zijn ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland in samenwerking met beroepsverenigingen van zorgverleners, zoals de huisarts, longarts en longverpleegkundige. In de zorgstandaarden staat precies waaraan goede zorg moet voldoen. Hiermee kunnen zorgverleners duidelijke afspraken maken met elkaar, met zorgverzekeraars en met de patiënt. Het Longfonds vindt het belangrijk om ideeën en adviezen van patiënten te laten meetellen. Bij de ontwikkeling van de patiëntenversies zijn dan ook patiëntenexperts betrokken, die vanuit hun ervaring met een longziekte meedenken over het belang voor patiënten.

Gezondheid

De patiëntenversie van de zorgstandaard COPD, die in 2011 uitkwam, wordt inmiddels veel gebruikt door zorgverleners, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO. Zo is ruim de helft van de huisartsen bekend met de patiëntenversie en driekwart van alle praktijkondersteuners. Helaas is er ook een nog een flink aantal zorgverleners dat wel heeft gehoord van de zorgstandaarden en patiëntenversies, maar er nog niet mee aan de slag is gegaan. ‘Jammer’, vindt Michael Rutgers (directeur van het Longfonds). ‘Wie werkt met zorgstandaarden en de patiëntenversies stimuleert zijn patiënt om actief betrokken te zijn en zelf aan de slag te gaan. Met een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van leven als resultaat. We verwachten dat in 2013 de zorgverleners steeds vaker gebruik gaan maken van de patiëntenversies om de zorg rondom de longpatiënt beter te kunnen organiseren’.

Bestellen

De vier patiëntenversies zijn te bestellen via de webshop van het Longfonds.