Word lid Bestel gratis

Enquete Palliatieve zorg

Beste heer, mevrouw,

We willen graag de zorg voor mensen met COPD in de laatste levensfase verbeteren en vragen hiervoor uw hulp.

 

 

We maken een nieuwe richtlijn voor mensen met COPD in de laatste levensfase. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die werken in de zorg. De zorg voor mensen met COPD in de laatste fase is van groot belang. Daarom is het heel belangrijk dat ook de ervaringen van de patiënten en hun naasten worden meegenomen.  

Wilt u meewerken aan deze korte vragenlijst zodat we zien tegen welke problemen u aanloopt?  

Met de uitkomsten van de vragenlijst bepalen wij waar wij aandacht aan besteden in de richtlijn. Dit doen we zodat de mensen die werken in de zorg u, of uw naasten, beter kunnen helpen.   
 
De enquête duurt tot ongeveer 6 minuten en kan tot uiterlijk 10 november 2019 worden ingevuld.

Linkhttps://nl.surveymonkey.com/r/HGYPSG6

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met COPD'